Dagactiviteiten Centrum Het Vogelhuuske

"Vrij en Beschermend"

Wie kunnen er bij ons terecht?


  • Mensen met een verstandelijke beperking.
  • Mensen met psychische of psychiatrische problemen
  • Jongeren, pubers en (jong)volwassenen
  • Mensen met een te grote afstand tot de arbeidsmarkt.
  • Kinderen vanuit speciaal onderwijs
  • Mensen met een niet aangeboren hersenletsel.

Welke zorg kunnen wij bieden?

  • Dagbesteding/dagverzorging
  • Naschoolse opvang voor kinderen met speciaal onderwijs
  • Arbeidstoeleiding activerende begeleiding