Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Het Vogelhuuske is een kleinschalige jeugdzorginstelling, te Nieuw Amsterdam. De locatie aan de Zijtak, is een activiteiten centrum voor kinderen met een zorgvraag. Onze doelgroep zijn kinderen met meervoudige gedragsproblematiek en (jong)volwassenen met een zorgvraag gericht op zelfstandigheidsbevordering.


Daarnaast bieden wij zoveel mogelijk begeleiding op het thuisfront en op school in ambulante ondersteuningsvorm.

Wij bieden voor alle vormen hulpvragen, in elke levensfase. Bijvoorbeeld kinderen die zijn opgenomen met als doel om zich weer zelfstandig in de samenleving te kunnen vestigen. Daar hoort bij dat er ook ambulante hulpverlening beschikbaar is die een dergelijke stap ondersteund.

Wij bieden doelgerichte korte en langdurige begeleidingstrajecten aan met professionele jeugdzorg begeleiding voor kinderen met meervoudige gedragsproblematiek en (jong) volwassenen met een verstandelijke, lichamelijke beperking en of psychische problematiek in de leeftijd van 14 tot 27 jaar.

Het traject houdt in dat wij per individu een voor gestructureerd toekomstplan maken om de jeugdige gestructureerd vaardigheden met betrekking tot zelfstandigheid aan te leren. Dit alles op basis van Het Vogelhuuske - Methodiek. Het Vogelhuuske - methodiek is een methodiek die door ons zelf is ontwikkeld om zoveel mogelijk te kunnen voldoen aan de huidige kwaliteitseisen vanuit het Drentse Kwaliteits Kader en om zoveel mogelijk een duidelijk en betaalbaar traject te kunnen aanbieden, die rekening houdt met de wensen van onze cliënten.

Wij bieden professionele jeugdhulp aan cliënten in een vrije en beschermende omgeving, vandaar ook ons motto “Vrij en Beschermend”

De foto hierboven zien wij als groei en bloei voor onze deelnemers, wij vinden het belangrijk dat iedereen kan groeien in zijn eigen ontwikkeling en hierbij wordt geaccepteerd in de samenleving.

Hierdoor geven wij ook regelmatig preventieve presentaties over pestgedrag op school van de deelnemer, maar ook basisscholen en wijkteams.

Daarnaast geven wij regelmatig netwerkbijeenkomsten bij ons op locatie voor het werkveld. 

We hopen je graag terug te zien! Kom regelmatig terug voor de laatste nieuwtjes. Er is nog veel meer te zien!

0