Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

In 2013 zijn wij ontstaan door het idee maatwerk te bieden en ouders en verzorgers te consulteren in het oerwoud van wet en regelgeving. De bedoeling was en is nog steeds onze huidige missie en visie. Het bieden van maatwerk door middel van kleinschalige, proffesionele zorg te leveren en aan te sluiten bij de wensen van de client.

Het Vogelhuuske is een professionele kleinschalige zorginstelling, voor kinderen met een meervoudige gedrag of hechtingsprobleem en (jong)volwassenen met een zorgvraag. 

De mogelijkheden die wij in ons daglokaal aan de Zijtak bieden zijn:

Educatieve dagbesteding (schoolse vaardigheden).

Korte begeleidingstrajecten (door middel van ervaringscertificaten) onder behoud van beroepsprofielen.

Middellange begeleidingstrajecten (door middel van ervaringscertificaten) onder behoud van beroepsprofielen.

Begeleiding in het aanleren van sociale vaardigheden.

Begeleiding groep door inzetten op het aanleren van praktische vaardigheden zoals koken, leren omgaan met geld, het opzetten van een persoonlijk administratief archief.

Individuele (huiswerk)begeleiding

Maatwerkbegeleiding op basis van schoolse en praktische vaardigheden

Daarnaast bieden wij ook huiswerkbegeleiding voor kinderen met een zorgvraag voor meerdere schoollocaties in Emmen, Coevorden, Borger, Odoorn met betrekking tot speciaal onderwijs of voortgezet onderwijs. Zo werken wij intensief samen met verschillende samenwerkingsverbanden, zoals Menso te Emmen.

Missie Het Vogelhuuske

Onze missie is om laagdrempelige professionele, kwalitatieve en betaalbare jeugdhulp aan te bieden en te ondersteunen aan ouder en gezin om zo te werken naar zelfstandigheid van de jeugdige, door aan te sluiten bij het actieprogramma; zorg voor jeugd en preventief in te zetten op scholing en onderwijs.
Daarbij sluiten we aan met onze methodieken in alle bewegingen die vanuit de transformatie jeugd en de maatschappelijke effecten ervan zijn vastgesteld.

0