Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Samenwerking

Op dit moment zijn er geen wachttijden met betrekking tot de hulpvraag.

Onze belangrijkste ketenpartners

Wij zijn een samenwerkingsverband aangegaan met verschillende hoofdaanbieders in de specialistische jeugzorg en wet maatschappelijke ondersteuning.

Ambiq, Accare, Yorneo, Cosis, Dokter schoonmaak, Bezinn en Athomefirst. Daarnaast zijn wij vanuit verschillende samenwerkingen met (praktijk en speciaal) onderwijs verbinding te zoeken. 

Samen met elkaar zorgen wij voor het leveren van een divers en kwalitatief zorgaanbod in de provincies Friesland, Groningen en Drenthe. 

Nederlands Jeugd Instituut

Wij ontwikkelen in samenwerking met de NJI als aanjager in nieuwe werkgroepen, nieuwe behandel en begeleidingsmethodieken voor de jeugdzorg. Preventiemaatregelen in de jeugdzorg.


Zo zijn wij ook nauw betrokken als aanjager bij de verschillende schrapsessies in de jeugd!!

BVKZ

Wij zijn aangesloten bij BVKZ. De Belangenvereniging kleinschalige zorg is een sterke belangenbehartiger, een stevige lobbyist, heeft kennis van zaken op politiek, maatschappelijk en vakinhoudelijk gebied.

Verschillende samenwerkingsverbanden

Wij werken zoveel mogelijk nauw samen met welzijnsgroepen en zijn bekend bij de verschillende wijkteams binnen de Drentse gemeenten.

Vanuit de jeugdtransformatie zijn wij bezig met verschillende projecten binnen de jeugdzorg. Zo werken wij met het Vogelhuuske Methodiek aan het verbeteren van de zelfstandigheid van de jeugdige.

klik-drenthe

KLIK is dé vereniging van vrijgevestigde zorgverleners in heel Drenthe, die op professionele wijze (ortho) pedagogische, psychologische en psychiatrische zorg biedt voor de inwoners van Drenthe van alle leeftijden; dichtbij, persoonlijk en professioneel. 

SBB

Wij zijn een gecertificeerd en erkend leerbedrijf van S-bb

Het CAK

Ontvangt u thuis ondersteuning of zorg? Via de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) of de Wlz (Wet langdurige zorg)? Dan betaalt u aan het CAK een eigen bijdrage.

Hulp bij het huishouden en begeleiding vallen onder de Wmo. Het modulair pakket thuis valt onder de Wlz. Voor deze zorg samen betaalt u één eigen bijdrage voor zorg thuis. Kijk op de website, www.hetcak.nl voor meer informatie over de eigen bijdrage.

0