Het Vogelhuuske

"Vrij en Beschermend"

Wie kunnen er bij ons terecht?


 • Kinderen en jongvolwassenen die uitvallen op school of terugkerende problemen hebben, waardoor zij niet naar school kunnen. 
 • Kinderen en of jeugdigen met psychische en of psychiatrische problemen (specialisme PTSS, depressie)
 • Jongeren, pubers en (jong)volwassenen (Specialisme Autisme, ADHD, PDDNOS.)
 • Jeugdigen vanuit speciaal onderwijs (Samenwerking Accare, Ambiq, William Schikkergroep, GGZ Jeugdfact)

Welke zorg kunnen wij bieden?

 • Dagbesteding / dagverzorging
 • Tussenvoorziening voor kinderen met gedragsproblemen die uitvallen op school. 
 • Na- en voorschoolse opvang voor kinderen op het speciaal onderwijs
 • Arbeidstoeleiding en of activerende begeleiding vanuit de jeugdzorg in heel Drenthe.
 • Professionele Ambulante of individuele jeugdzorg (ZIN Drenthe)
 • Werkfit of werken naar werk via het UWV.
 • Eenvoudige (gezins)diagnostiek, casus uitwerken en voorbereiden voor wijkteam en of Mee Drenthe of de Toegang vanuit de verschillende Drentse gemeenten.