Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Wie kunnen er bij ons terecht?

 • Kinderen en jongvolwassenen die uitvallen op school of terugkerende problemen hebben, waardoor zij niet naar school kunnen.
 • Kinderen en of jeugdigen met psychische en of psychiatrische problemen (specialisme PTSS, depressie)
 • Jongeren, pubers en (jong)volwassenen (Specialisme Autisme, ADHD, PDDNOS.)
 • Jeugdigen vanuit speciaal onderwijs (Samenwerking Accare, Ambiq, William Schikkergroep, GGZ Jeugdfact)

Welke zorg kunnen wij bieden?

 • Dagbesteding / dagverzorging
 • Tussenvoorziening voor kinderen met gedragsproblemen die uitvallen op school.
 • Na- en voorschoolse opvang voor kinderen op het speciaal onderwijs
 • Arbeidstoeleiding en of activerende begeleiding vanuit de jeugdzorg in heel Drenthe.
 • Professionele Ambulante of individuele jeugdzorg (ZIN Drenthe)
 • Werkfit of werken naar werk via het UWV.
 • Eenvoudige (gezins)diagnostiek, casus uitwerken en voorbereiden voor wijkteam en of Mee Drenthe of de Toegang vanuit de verschillende Drentse gemeenten.

0