Het Vogelhuuske

"Vrij en Beschermend"

Wie kunnen er bij ons terecht?


 • Mensen met een licht verstandelijke beperking.
 • Mensen met psychische en of psychiatrische problemen (specialisme Ptss, depressie)
 • Jongeren, pubers en (jong)volwassenen ( Specialisme Autisme, ADHD, PDDNOS.)
 • Mensen met een te grote afstand tot de arbeidsmarkt. (UWV werkfit traject)
 • Kinderen vanuit speciaal onderwijs (Samenwerking Accare, Ambiq, William Schikkergroep, GGZ Jeugdfact)
 • Mensen met een niet aangeboren hersenletsel. (ondersteuning Mee Drenthe)

Welke zorg kunnen wij bieden?

 • Dagbesteding / dagverzorging
 • Na en voor schoolse opvang voor kinderen op het speciaal onderwijs
 • Arbeidstoeleiding en of activerende begeleiding vanuit de jeugdzorg in heel Drenthe.
 • Professionele Ambulante of individuele jeugdzorg (ZIN Drenthe)
 • Werkfit of werken naar werk via het UWV
 • Gezinsdiagnostiek, casus uitwerken en voorbereiden voor wijkteam en of Mee Drenthe of de Toegang vanuit de Gemeente Emmen.